Mangas

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với trang chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đăng nhập, thực hiện giao dịch hoặc sử dụng các tính năng của trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ trang web và thông tin liên lạc khác.

2. Mục Đích của Việc Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, xử lý giao dịch và gửi thông tin thông báo.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạc hậu, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

5. Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]