Mangas

Thông báo bản quyền

Thông Báo Bản Quyền

Chào mừng bạn đến với trang thông báo bản quyền của chúng tôi. Dưới đây là những điều quan trọng mà bạn cần biết về việc sử dụng truyện tranh trên trang web của chúng tôi:

1. Nguồn Gốc của Truyện Tranh

Trang web của chúng tôi sử dụng các nguồn API trên mạng để cung cấp truyện tranh cho người dùng. Chúng tôi không tự lưu trữ bất kỳ truyện tranh nào trên máy chủ của mình.

2. Tuân Thủ Bản Quyền

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bản quyền và luật pháp về trí tuệ. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp bởi các nguồn thứ ba.

3. Trách Nhiệm và Biện Pháp

Chúng tôi không chịu trách nhiệm truy cứu, kiện tụng và phân giải đối với bất kỳ vi phạm bản quyền nào của các tác phẩm được hiển thị trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về công nghệ như gỡ bỏ nội dung hoặc cấm IP đối với các tác phẩm có vấn đề với bản quyền hoặc được yêu cầu bởi tác giả gốc.

4. Quyền Lợi của Người Dùng

Người dùng được khuyến khích báo cáo bất kỳ vi phạm nào về bản quyền để chúng tôi có thể xử lý kịp thời và bảo vệ quyền lợi của tác giả và người sáng tạo.

5. Đảm Bảo Hợp Pháp

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi đều hợp pháp và tuân thủ các quy định bản quyền. Tuy nhiên, do tính phức tạp của internet, chúng tôi không thể cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web của chúng tôi.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về vấn đề bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].