Mangas
Thế Quái Nào Cô Giáo Lại Ở Đây!?

Thế Quái Nào Cô Giáo Lại Ở Đây!? [Manga]

Alternative Titles: Nande kokoni sensei ga!?
Story of: Thế Quái Nào Cô Giáo Lại Ở Đây!?

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới

381
0
5

Chapters List

Chapter 84
1 week ago

5

Chapter 83
2 weeks ago

13

Chapter 82
4 weeks ago

22

Chapter 81
1 month ago

27

Chapter 80
1 month ago

21

Chapter 79
1 month ago

20

Chapter 78
1 month ago

19

Chapter 77
1 month ago

14

Chapter 76
1 month ago

17

Chapter 75
1 month ago

13

Chapter 74
1 month ago

14

Chapter 73
1 month ago

15

Chapter 72
1 month ago

11

Chapter 71
1 month ago

15

Chapter 70.1
1 month ago

15

Chapter 70
1 month ago

16

Chapter 69
1 month ago

11

Chapter 68
1 month ago

13

Chapter 67
1 month ago

11

Chapter 66
1 month ago

12

Chapter 65
1 month ago

14

Chapter 64
1 month ago

10

Chapter 63
1 month ago

10

Chapter 62
1 month ago

10

Chapter 61
1 month ago

12

Chapter 60
1 month ago

11

Chapter 59
1 month ago

9

Chapter 58
1 month ago

8

Chapter 57
1 month ago

9

Chapter 56
1 month ago

9

Chapter 55
1 month ago

10

Chapter 54
1 month ago

8

Chapter 53
1 month ago

8

Chapter 52
1 month ago

9

Chapter 51
1 month ago

10

Chapter 50
1 month ago

13

Chapter 49
1 month ago

10

Chapter 48
1 month ago

11

Chapter 47
1 month ago

12

Chapter 46
1 month ago

13

Chapter 45
1 month ago

8

Chapter 44
1 month ago

8

Chapter 43
1 month ago

9

Chapter 42
1 month ago

8

Chapter 41
1 month ago

10

Chapter 40.2
1 month ago

9

Chapter 40.1
1 month ago

12

Chapter 40
1 month ago

11

Chapter 39
1 month ago

9

Chapter 38
1 month ago

12

Chapter 37
1 month ago

11

Chapter 36
1 month ago

13

Chapter 35
1 month ago

10

Chapter 34
1 month ago

10

Chapter 33
1 month ago

10

Chapter 32
1 month ago

15

Chapter 31
1 month ago

17

Chapter 30.2
1 month ago

12

Chapter 30.1
1 month ago

12

Chapter 30
1 month ago

11

Chapter 29
1 month ago

11

Chapter 28
1 month ago

10

Chapter 27
1 month ago

10

Chapter 26
1 month ago

10

Chapter 25
1 month ago

11

Chapter 24
1 month ago

11

Chapter 23
1 month ago

10

Chapter 22
1 month ago

7

Chapter 21
1 month ago

11

Chapter 20
1 month ago

15

Chapter 19
1 month ago

15

Chapter 18
1 month ago

10

Chapter 17
1 month ago

11

Chapter 16
1 month ago

12

Chapter 15
1 month ago

19

Chapter 14
1 month ago

16

Chapter 13
1 month ago

19

Chapter 12
1 month ago

16

Chapter 11
1 month ago

20

Chapter 10.5
1 month ago

15

Chapter 10
1 month ago

18

Chapter 9
1 month ago

18

Chapter 8
1 month ago

21

Chapter 7
1 month ago

30

Chapter 6.5
1 month ago

34

Chapter 6
1 month ago

37

Chapter 5
1 month ago

38

Chapter 4
1 month ago

39

Chapter 3
1 month ago

49

Chapter 2
1 month ago

49

Chapter 1
1 month ago

93

X