Mangas
The Masterful Cat Is Depressed Again Today

The Masterful Cat Is Depressed Again Today [Manga]

Alternative Titles: The Deceitful Cat Is Depressed Again Today
Story of: The Masterful Cat Is Depressed Again Today

Lúc Saku mang chú mèo đen bị vứt bên đường về nhà, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chính nó lại trở thành người chăm lo hết mọi công việc nhà cho mình. Yukichi - chú mèo nhỏ ngày nào nay đã to hơn cả Saku - hiển nhiên không phải một con mèo bình thường. Chú ta hết sức tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, mọi sự kiện giảm giá ở siêu thị đều có dấu lông của chú ta. Saku có thể chưa tìm được nửa kia của mình, nhưng ít nhất cô có Yukichi!

26
0
5

X