Mangas
Sư phụ của ta mỗi khi đến đại nạn mới đột phá

Sư phụ của ta mỗi khi đến đại nạn mới đột phá [Manhua]

Alternative Titles: Đại Nạn Đến Sư Phụ Ta Mới Đột Phá
Story of: Sư phụ của ta mỗi khi đến đại nạn mới đột phá

Dị thế giới Cổ phong, với hệ thống hài hước, tu tiên theo cẩu đạo! Tiếng canh phòng thủ vang lên ba hồi, trong một tháng liên tiếp! "Sư phụ, đồ nhi vô năng, để ngài không thể đột phá trước khi đại nạn đến." "Yên tâm, sư phụ ngươi không chết được." "Đồ nhi vô năng, không thể vì sư phụ làm thêm mấy thùng Trúc Cơ Đan, nếu không......" Thiên Kiêu của Tông môn quỳ trên mặt đất mà gào khóc. Từ Phàm bất đắc dĩ nhìn đại đệ tử, lấy ra một viên Trúc Cơ Đan ném bừa vào miệng. Thoáng chốc trong thiên địa bỗng phát ngũ sắc thần quang.

59
0
5

Chapters List

Chapter 115
1 month ago

13

Chapter 114
1 month ago

6

Chapter 113
1 month ago

6

Chapter 112
1 month ago

7

Chapter 111
1 month ago

5

Chapter 110
1 month ago

7

Chapter 109
1 month ago

7

Chapter 108
1 month ago

7

Chapter 107
1 month ago

6

Chapter 106
1 month ago

7

Chapter 105
1 month ago

6

Chapter 104
1 month ago

6

Chapter 103
1 month ago

7

Chapter 102
1 month ago

6

Chapter 101
1 month ago

7

Chapter 100
1 month ago

6

Chapter 99
1 month ago

6

Chapter 98
1 month ago

6

Chapter 97
1 month ago

6

Chapter 96
1 month ago

6

Chapter 95
1 month ago

7

Chapter 94
1 month ago

7

Chapter 93
1 month ago

6

Chapter 92
1 month ago

7

Chapter 91
1 month ago

7

Chapter 90
1 month ago

7

Chapter 89
1 month ago

7

Chapter 88
1 month ago

7

Chapter 87
1 month ago

7

Chapter 86
1 month ago

7

Chapter 85
1 month ago

6

Chapter 84
1 month ago

7

Chapter 83
1 month ago

6

Chapter 82
1 month ago

6

Chapter 81
1 month ago

6

Chapter 80
1 month ago

6

Chapter 79
1 month ago

8

Chapter 78
1 month ago

7

Chapter 77
1 month ago

7

Chapter 76
1 month ago

6

Chapter 75
1 month ago

7

Chapter 74
1 month ago

7

Chapter 73
1 month ago

6

Chapter 72
1 month ago

7

Chapter 71
1 month ago

6

Chapter 70
1 month ago

7

Chapter 69
1 month ago

6

Chapter 68
1 month ago

6

Chapter 67
1 month ago

7

Chapter 66
1 month ago

7

Chapter 65
1 month ago

7

Chapter 64
1 month ago

7

Chapter 63
1 month ago

7

Chapter 62
1 month ago

6

Chapter 61
1 month ago

6

Chapter 60
1 month ago

6

Chapter 59
1 month ago

6

Chapter 58
1 month ago

7

Chapter 57
1 month ago

7

Chapter 56
1 month ago

7

Chapter 55
1 month ago

5

Chapter 54
1 month ago

7

Chapter 53
1 month ago

6

Chapter 52
1 month ago

7

Chapter 51
1 month ago

6

Chapter 50
1 month ago

7

Chapter 49
1 month ago

7

Chapter 48
1 month ago

5

Chapter 47
1 month ago

7

Chapter 46
1 month ago

6

Chapter 45
1 month ago

6

Chapter 44
1 month ago

6

Chapter 43
1 month ago

6

Chapter 42
1 month ago

7

Chapter 41
1 month ago

7

Chapter 40
1 month ago

6

Chapter 39
1 month ago

7

Chapter 38
1 month ago

6

Chapter 37
1 month ago

7

Chapter 36
1 month ago

6

Chapter 35
1 month ago

6

Chapter 33
1 month ago

7

Chapter 32
1 month ago

7

Chapter 31
1 month ago

6

Chapter 30
1 month ago

6

Chapter 29
1 month ago

7

Chapter 28
1 month ago

6

Chapter 27
1 month ago

6

Chapter 26
1 month ago

6

Chapter 25
1 month ago

7

Chapter 24.5
1 month ago

7

Chapter 24
1 month ago

5

Chapter 23
1 month ago

6

Chapter 22
1 month ago

6

Chapter 21
1 month ago

6

Chapter 20
1 month ago

6

Chapter 19
1 month ago

6

Chapter 18
1 month ago

5

Chapter 17
1 month ago

5

Chapter 16
1 month ago

7

X