Mangas
Maiko-san Chi no Makanai-san

Maiko-san Chi no Makanai-san [Manga]

Alternative Titles: Người phục vụ tại ngôi nhà của những Vũ Tử
Story of: Maiko-san Chi no Makanai-san

Trên những con đường của thành phố Kyoto, có một cô gái 16 tuổi tên là Kiyo. Sau khi thất bại trong việc trở thành Maiko, một người biểu diễn tập sự của truyền thống Nhật Bản, Kiyo làm người phục vụ cho đoàn kịch. Truyện kể về đời sống hằng ngày của Kiyo

11
0
5

Chapters List

Chapter 250
6 days ago

1

Chapter 249
6 days ago

1

Chapter 248
6 days ago

0

Chapter 247
6 days ago

0

Chapter 246
6 days ago

0

Chapter 245
6 days ago

0

Chapter 244
6 days ago

0

Chapter 243
6 days ago

0

Chapter 242
6 days ago

0

Chapter 241
6 days ago

0

Chapter 240
6 days ago

0

Chapter 239
2 weeks ago

1

Chapter 238
2 weeks ago

1

Chapter 237
2 weeks ago

0

Chapter 236
2 weeks ago

1

Chapter 235
2 weeks ago

1

Chapter 234
2 weeks ago

0

Chapter 233
2 weeks ago

0

Chapter 232
2 weeks ago

1

Chapter 231
2 weeks ago

1

Chapter 230
2 weeks ago

0

Chapter 229
2 weeks ago

1

Chapter 228
3 weeks ago

4

Chapter 227
3 weeks ago

6

Chapter 226
3 weeks ago

2

Chapter 225
3 weeks ago

3

Chapter 224
3 weeks ago

2

Chapter 223
3 weeks ago

2

Chapter 222
3 weeks ago

1

Chapter 221
3 weeks ago

2

Chapter 220
3 weeks ago

2

Chapter 219
3 weeks ago

2

Chapter 218
3 weeks ago

2

Chapter 217
1 month ago

4

Chapter 216
1 month ago

5

Chapter 215
1 month ago

2

Chapter 214
1 month ago

2

Chapter 213
1 month ago

2

Chapter 212
1 month ago

2

Chapter 211
1 month ago

2

Chapter 210
1 month ago

2

Chapter 209
1 month ago

2

Chapter 208
1 month ago

2

Chapter 207
1 month ago

2

Chapter 206
1 month ago

2

Chapter 205
1 month ago

3

Chapter 204
1 month ago

2

Chapter 203
1 month ago

2

Chapter 202
1 month ago

1

Chapter 201
1 month ago

2

Chapter 199
1 month ago

1

Chapter 198
1 month ago

2

Chapter 197
1 month ago

3

Chapter 196
1 month ago

2

Chapter 195
2 months ago

3

Chapter 194
2 months ago

3

Chapter 193
2 months ago

4

Chapter 192
2 months ago

3

Chapter 191
2 months ago

3

Chapter 190
2 months ago

3

Chapter 189
2 months ago

3

Chapter 188
2 months ago

3

Chapter 187
2 months ago

3

Chapter 186
2 months ago

3

Chapter 185
2 months ago

3

Chapter 184
2 months ago

3

Chapter 183
2 months ago

3

Chapter 182
2 months ago

3

Chapter 181
2 months ago

3

Chapter 180
2 months ago

3

Chapter 179
2 months ago

3

Chapter 178
2 months ago

4

Chapter 177
2 months ago

4

Chapter 176
2 months ago

3

Chapter 175
2 months ago

3

Chapter 174
2 months ago

3

Chapter 173
3 months ago

4

Chapter 172
3 months ago

4

Chapter 171
3 months ago

4

Chapter 170
3 months ago

4

Chapter 169
3 months ago

5

Chapter 168
3 months ago

4

Chapter 167
3 months ago

4

Chapter 166
3 months ago

4

Chapter 165
3 months ago

4

Chapter 164
3 months ago

4

Chapter 163
3 months ago

4

Chapter 162.2
4 months ago

5

Chapter 162.1
4 months ago

4

Chapter 162
4 months ago

4

Chapter 161
4 months ago

4

Chapter 160
4 months ago

4

Chapter 159
4 months ago

4

Chapter 158
4 months ago

4

Chapter 157
4 months ago

5

Chapter 156
4 months ago

4

Chapter 155
4 months ago

4

Chapter 154
4 months ago

4

Chapter 153
4 months ago

4

Chapter 152
4 months ago

4