Mangas
Lựa Chọn Thần Cấp: Ta không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên

Lựa Chọn Thần Cấp: Ta không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên [Manhua]

Story of: Lựa Chọn Thần Cấp: Ta không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên

Đinh đinh! Hệ thống nhắc nhở: Đối mặt tông môn đệ tử khiêu chiến, mời túc chủ lựa chọn cho hắn một cái ôm một cái —— Ban thưởng Linh Hải đan một viên. Đinh đinh! Hệ thống nhắc nhở: Tông môn đệ tử gặp phục kích, mời túc chủ lựa chọn nhanh lên chạy trốn —— Ban thưởng cao cấp đan dược một viên. Rừng cũng ngoài ý muốn đạt được lựa chọn hệ thống, vốn cho rằng sẽ nhất phi trùng thiên, kết quả hệ thống khóa lại phạm sai lầm, thế là mở ra một cái khác loại tu luyện hình thức.

25
0
5

Chapters List

Chapter 126
1 week ago

6

Chapter 125
1 week ago

5

Chapter 124
1 week ago

7

Chapter 123
1 week ago

5

Chapter 122
1 week ago

6

Chapter 121
1 week ago

8

Chapter 120
2 weeks ago

7

Chapter 119
2 weeks ago

5

Chapter 118
2 weeks ago

5

Chapter 117
2 weeks ago

7

Chapter 116
2 weeks ago

6

Chapter 115
2 weeks ago

16

Chapter 114
2 weeks ago

14

Chapter 113
1 month ago

9

Chapter 112
1 month ago

11

Chapter 111
1 month ago

7

Chapter 110
2 months ago

6

Chapter 109
3 months ago

5

Chapter 108
3 months ago

6

Chapter 107
3 months ago

5

Chapter 106
3 months ago

5

Chapter 105
3 months ago

5

Chapter 104
3 months ago

6

Chapter 103
3 months ago

6

Chapter 102
3 months ago

6

Chapter 101
3 months ago

5

Chapter 100
3 months ago

7

Chapter 99
3 months ago

6

Chapter 98
3 months ago

4

Chapter 97
3 months ago

7

Chapter 96
3 months ago

6

Chapter 95
3 months ago

6

Chapter 94
3 months ago

5

Chapter 93
3 months ago

7

Chapter 92
3 months ago

5

Chapter 91
3 months ago

5

Chapter 90
4 months ago

4

Chapter 89
4 months ago

5

Chapter 88
4 months ago

5

Chapter 87
4 months ago

6

Chapter 86
4 months ago

6

Chapter 85
4 months ago

6

Chapter 84
4 months ago

4

Chapter 83
4 months ago

5

Chapter 82
4 months ago

4

Chapter 81
4 months ago

5

Chapter 80
4 months ago

6

Chapter 79
4 months ago

5

Chapter 78
4 months ago

4

Chapter 77
4 months ago

5

Chapter 76
4 months ago

5

Chapter 75
4 months ago

7

Chapter 74
4 months ago

4

Chapter 73
4 months ago

4

Chapter 72
4 months ago

5

Chapter 71
4 months ago

7

Chapter 70
4 months ago

5

Chapter 69
4 months ago

7

Chapter 68
4 months ago

5

Chapter 67
4 months ago

6

Chapter 66
4 months ago

5

Chapter 65
4 months ago

5

Chapter 64
4 months ago

6

Chapter 63
4 months ago

5

Chapter 62
4 months ago

4

Chapter 61
4 months ago

3

Chapter 60
4 months ago

6

Chapter 59
4 months ago

4

Chapter 58
4 months ago

5

Chapter 57
4 months ago

6

Chapter 56
4 months ago

5

Chapter 55
4 months ago

6

Chapter 54
4 months ago

6

Chapter 53
4 months ago

5

Chapter 52
4 months ago

6

Chapter 51
4 months ago

6

Chapter 50
4 months ago

5

Chapter 49
4 months ago

7

Chapter 48
4 months ago

5

Chapter 47
4 months ago

6

Chapter 46
4 months ago

4

Chapter 45
4 months ago

5

Chapter 44
4 months ago

6

Chapter 43
4 months ago

6

Chapter 42
4 months ago

6

Chapter 41
4 months ago

6

Chapter 40
4 months ago

5

Chapter 39
4 months ago

5

Chapter 38
4 months ago

6

Chapter 37
4 months ago

4

Chapter 36
4 months ago

5

Chapter 35
4 months ago

5

Chapter 34
4 months ago

6

Chapter 33
4 months ago

4

Chapter 32
4 months ago

7

Chapter 31
4 months ago

6

Chapter 30
4 months ago

5

Chapter 29
4 months ago

5

Chapter 28
4 months ago

5

Chapter 27
4 months ago

6