Mangas
Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng

Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng [Manhua]

Alternative Titles: Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Ta
Story of: Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng

Sau khi Trọng Sinh , cô trở thành đáng thương và được các anh em ruột đưa vào viện tâm thần. Mang theo ký ức đau đớn của nguyên chủ kiếp trước, Bùi Doãn Ca bắt đầu phản sát vị thiên kim giả, và trí đấu với những kẻ ác nhân! Một đường ngược tra một đường sảng!! Nhưng mà cô đột nhiên phát hiện ra ba người anh trai tra nam ngày xưa nay bỗng nhiên lại trở nên chiều chuộng em gái đến vô cực! Không riêng như thế, cô càng lúc càng thu hoạch thêm sự sủng ái của một vị “anh trai” nặng ký, khiến mọi người càng thêm hoài nghi….

39
0
5

Chapters List

Chapter 287
6 days ago

7

Chapter 286.2
1 week ago

12

Chapter 286.1
1 week ago

11

Chapter 285
1 week ago

2

Chapter 284
2 weeks ago

4

Chapter 283
3 weeks ago

5

Chapter 282
3 weeks ago

6

Chapter 281
3 weeks ago

5

Chapter 280
1 month ago

5

Chapter 279
1 month ago

5

Chapter 278
1 month ago

21

Chapter 277
1 month ago

18

Chapter 276
1 month ago

6

Chapter 275.2
2 months ago

11

Chapter 275.1
2 months ago

13

Chapter 274
2 months ago

8

Chapter 273
2 months ago

9

Chapter 272
2 months ago

8

Chapter 271
2 months ago

7

Chapter 270
2 months ago

6

Chapter 269
2 months ago

10

Chapter 268
3 months ago

11

Chapter 267
3 months ago

9

Chapter 266
3 months ago

9

Chapter 265
3 months ago

8

Chapter 264
3 months ago

8

Chapter 263
3 months ago

8

Chapter 262
3 months ago

8

Chapter 261
3 months ago

8

Chapter 260
3 months ago

8

Chapter 259
3 months ago

8

Chapter 258
3 months ago

7

Chapter 257
3 months ago

7

Chapter 256
3 months ago

7

Chapter 255
3 months ago

7

Chapter 254
3 months ago

7

Chapter 253
3 months ago

8

Chapter 252
3 months ago

7

Chapter 251
3 months ago

6

Chapter 245
3 months ago

7

Chapter 244
3 months ago

7

Chapter 243
3 months ago

7

Chapter 242
3 months ago

7

Chapter 241
3 months ago

8

Chapter 240
3 months ago

7

Chapter 239
3 months ago

7

Chapter 238
3 months ago

7

Chapter 237
3 months ago

7

Chapter 236
3 months ago

8

Chapter 235
3 months ago

7

Chapter 234
3 months ago

7

Chapter 233
3 months ago

7

Chapter 232
3 months ago

7

Chapter 231
3 months ago

7

Chapter 230
3 months ago

7

Chapter 229
3 months ago

7

Chapter 228
3 months ago

7

Chapter 227
3 months ago

7

Chapter 226
3 months ago

8

Chapter 225
3 months ago

7

Chapter 224
3 months ago

7

Chapter 223
3 months ago

7

Chapter 222
3 months ago

7

Chapter 221
3 months ago

7

Chapter 220
3 months ago

9

Chapter 219
3 months ago

7

Chapter 218
3 months ago

7

Chapter 217
3 months ago

7

Chapter 216
3 months ago

7

Chapter 215
3 months ago

7

Chapter 214
3 months ago

7

Chapter 213
3 months ago

7

Chapter 212
3 months ago

8

Chapter 211
3 months ago

7

Chapter 210
3 months ago

7

Chapter 209
3 months ago

7

Chapter 208
3 months ago

7

Chapter 207
3 months ago

8

Chapter 206
3 months ago

7

Chapter 205
3 months ago

7

Chapter 204
3 months ago

8

Chapter 203
3 months ago

7

Chapter 202
3 months ago

7

Chapter 201
3 months ago

7

Chapter 200
3 months ago

8

Chapter 199
3 months ago

7

Chapter 198
3 months ago

7

Chapter 197
3 months ago

7

Chapter 196
3 months ago

7

Chapter 195
3 months ago

7

Chapter 194
3 months ago

7

Chapter 193
3 months ago

7

Chapter 192
3 months ago

7

Chapter 191
3 months ago

7

Chapter 190
3 months ago

7

Chapter 189
3 months ago

7

Chapter 188
3 months ago

7

Chapter 187
3 months ago

8

Chapter 186
3 months ago

7

Chapter 185
3 months ago

8