Mangas
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái [Manhua]

Alternative Titles: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Story of: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ, bỗng trở thành tổ sư gia ma đầu cường đại nhất, già nhất, thế gian; còn có chín tên đồ đệ với tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ . Đại đồ đệ là giáo chủ của U Minh giáo, có thủ hạ là ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới...... Không có một thân tu vi, làm thế nào để điều giáo đám ác đồ này đây. Đại đồ đệ Vu Chính Hải: Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại sư phụ lão nhân gia ông ta ra, thì ai cũng đừng hòng cưỡi lên đầu ta. Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: Sư phụ bất tử, bọn ta ăn ngủ không yên mà...

65
1
5

Chapters List

Chapter 249
2 days ago

0

Chapter 248
2 days ago

0

Chapter 247
2 days ago

0

Chapter 246
1 week ago

8

Chapter 245
2 weeks ago

11

Chapter 244
2 weeks ago

11

Chapter 243
2 weeks ago

3

Chapter 242
2 weeks ago

1

Chapter 241
2 weeks ago

3

Chapter 240
3 weeks ago

10

Chapter 239
3 weeks ago

6

Chapter 238
3 weeks ago

5

Chapter 237
1 month ago

17

Chapter 236
1 month ago

9

Chapter 235
1 month ago

7

Chapter 234
1 month ago

14

Chapter 233
1 month ago

16

Chapter 232
1 month ago

22

Chapter 231
1 month ago

15

Chapter 230
1 month ago

8

Chapter 229
1 month ago

9

Chapter 228
1 month ago

17

Chapter 227
1 month ago

20

Chapter 226
1 month ago

14

Chapter 225
2 months ago

11

Chapter 224
2 months ago

14

Chapter 223
2 months ago

11

Chapter 222
2 months ago

20

Chapter 221
2 months ago

119

Chapter 220
2 months ago

6

Chapter 219
2 months ago

8

Chapter 218
2 months ago

12

Chapter 217
2 months ago

14

Chapter 216
2 months ago

7

Chapter 215
2 months ago

6

Chapter 214
2 months ago

5

Chapter 213
2 months ago

5

Chapter 212
3 months ago

3

Chapter 211
3 months ago

7

Chapter 210
3 months ago

5

Chapter 209
3 months ago

5

Chapter 208
3 months ago

4

Chapter 207
3 months ago

5

Chapter 206
3 months ago

5

Chapter 205
3 months ago

4

Chapter 204
3 months ago

5

Chapter 203
3 months ago

5

Chapter 202
3 months ago

4

Chapter 201
3 months ago

5

Chapter 200
3 months ago

4

Chapter 199
3 months ago

5

Chapter 198
3 months ago

4

Chapter 197
3 months ago

5

Chapter 196
3 months ago

4

Chapter 195
3 months ago

5

Chapter 194
3 months ago

5

Chapter 193
3 months ago

5

Chapter 192
3 months ago

5

Chapter 191
3 months ago

5

Chapter 190
3 months ago

5

Chapter 189
3 months ago

5

Chapter 188
3 months ago

5

Chapter 187
3 months ago

4

Chapter 186
3 months ago

5

Chapter 185
3 months ago

5

Chapter 184
3 months ago

5

Chapter 183
3 months ago

5

Chapter 182
3 months ago

5

Chapter 181
3 months ago

5

Chapter 180
3 months ago

4

Chapter 179
3 months ago

5

Chapter 178
3 months ago

4

Chapter 177
3 months ago

4

Chapter 176
3 months ago

4

Chapter 175
3 months ago

4

Chapter 174
3 months ago

5

Chapter 173
3 months ago

5

Chapter 172
3 months ago

5

Chapter 171
3 months ago

5

Chapter 170
3 months ago

5

Chapter 169
3 months ago

7

Chapter 168
3 months ago

5

Chapter 167
3 months ago

5

Chapter 166
3 months ago

5

Chapter 165
3 months ago

5

Chapter 164
3 months ago

5

Chapter 163
3 months ago

5

Chapter 162
3 months ago

5

Chapter 161
3 months ago

5

Chapter 160
3 months ago

5

Chapter 159
3 months ago

4

Chapter 159
3 months ago

0

Chapter 158
3 months ago

4

Chapter 157
3 months ago

5

Chapter 156
3 months ago

5

Chapter 155
3 months ago

5

Chapter 154
3 months ago

5

Chapter 153
3 months ago

7

Chapter 152
3 months ago

5

Chapter 151
3 months ago

5