Mangas
Đệ Nhất Danh Sách

Đệ Nhất Danh Sách [Manhua]

Story of: Đệ Nhất Danh Sách

Trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, luật pháp và trật tự sụp đổ. Có người nói, khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi. Có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại. Một chuyện xưa mới bắt đầu. Qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại.

55
1
5

Chapters List

Chapter 289
1 week ago

2

Chapter 288
1 week ago

2

Chapter 287
1 week ago

1

Chapter 286
3 weeks ago

6

Chapter 285
3 weeks ago

6

Chapter 284
3 weeks ago

6

Chapter 283
3 weeks ago

7

Chapter 282
3 weeks ago

9

Chapter 281
1 month ago

11

Chapter 280
2 months ago

22

Chapter 279
2 months ago

21

Chapter 278
2 months ago

15

Chapter 277
2 months ago

16

Chapter 276
2 months ago

9

Chapter 275
2 months ago

19

Chapter 274
3 months ago

28

Chapter 273
3 months ago

25

Chapter 272
3 months ago

9

Chapter 271
3 months ago

8

Chapter 270
3 months ago

8

Chapter 269
3 months ago

9

Chapter 268
3 months ago

17

Chapter 267
3 months ago

16

Chapter 266
3 months ago

11

Chapter 265
3 months ago

17

Chapter 264
3 months ago

16

Chapter 263
3 months ago

10

Chapter 262
3 months ago

8

Chapter 261
3 months ago

8

Chapter 260
3 months ago

8

Chapter 259
3 months ago

9

Chapter 258
3 months ago

9

Chapter 257
3 months ago

9

Chapter 256
3 months ago

9

Chapter 255
3 months ago

9

Chapter 254
3 months ago

8

Chapter 253
3 months ago

8

Chapter 252
3 months ago

8

Chapter 251
3 months ago

12

Chapter 250
3 months ago

19

Chapter 249
3 months ago

23

Chapter 248
3 months ago

14

Chapter 247
3 months ago

9

Chapter 246
3 months ago

13

Chapter 245
4 months ago

14

Chapter 244
4 months ago

10

Chapter 243
4 months ago

8

Chapter 242
4 months ago

9

Chapter 241
4 months ago

11

Chapter 240
4 months ago

11

Chapter 239
4 months ago

10

Chapter 238
4 months ago

9

Chapter 237
4 months ago

9

Chapter 236
4 months ago

9

Chapter 235
4 months ago

10

Chapter 234
4 months ago

9

Chapter 233
4 months ago

9

Chapter 232
4 months ago

9

Chapter 231
4 months ago

10

Chapter 230
4 months ago

11

Chapter 229
4 months ago

10

Chapter 228
4 months ago

11

Chapter 227
4 months ago

10

Chapter 226
4 months ago

10

Chapter 225
4 months ago

9

Chapter 224
4 months ago

10

Chapter 223
4 months ago

10

Chapter 222
4 months ago

9

Chapter 221
4 months ago

9

Chapter 220
4 months ago

9

Chapter 219
4 months ago

9

Chapter 218
4 months ago

10

Chapter 217
4 months ago

10

Chapter 216
4 months ago

9

Chapter 215
4 months ago

10

Chapter 214
4 months ago

10

Chapter 213
4 months ago

9

Chapter 212
4 months ago

10

Chapter 211
4 months ago

9

Chapter 210
4 months ago

9

Chapter 209
4 months ago

10

Chapter 208
4 months ago

10

Chapter 207
4 months ago

9

Chapter 206
4 months ago

9

Chapter 205
4 months ago

10

Chapter 204
4 months ago

10

Chapter 203
4 months ago

10

Chapter 202
4 months ago

9

Chapter 201
4 months ago

9

Chapter 200
4 months ago

10

Chapter 199
4 months ago

12

Chapter 198
4 months ago

9

Chapter 197
4 months ago

9

Chapter 196
4 months ago

10

Chapter 195
4 months ago

9

Chapter 194
4 months ago

10

Chapter 193
4 months ago

9

Chapter 192
4 months ago

11

Chapter 191
4 months ago

9

Chapter 190
4 months ago

8