Mangas
Đệ Nhất Danh Sách

Đệ Nhất Danh Sách [Manhua]

Story of: Đệ Nhất Danh Sách

Trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, luật pháp và trật tự sụp đổ. Có người nói, khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi. Có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại. Một chuyện xưa mới bắt đầu. Qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại.

24
1
5

Chapters List

Chapter 278
3 days ago

4

Chapter 277
5 days ago

4

Chapter 276
6 days ago

0

Chapter 275
1 week ago

7

Chapter 274
1 week ago

18

Chapter 273
1 week ago

13

Chapter 272
1 week ago

0

Chapter 271
1 week ago

0

Chapter 270
1 week ago

0

Chapter 269
1 week ago

0

Chapter 268
2 weeks ago

5

Chapter 267
2 weeks ago

5

Chapter 266
2 weeks ago

1

Chapter 265
2 weeks ago

5

Chapter 264
2 weeks ago

4

Chapter 263
2 weeks ago

1

Chapter 262
2 weeks ago

1

Chapter 261
2 weeks ago

1

Chapter 260
3 weeks ago

1

Chapter 259
3 weeks ago

1

Chapter 258
3 weeks ago

1

Chapter 257
3 weeks ago

1

Chapter 256
3 weeks ago

1

Chapter 255
3 weeks ago

2

Chapter 254
3 weeks ago

0

Chapter 253
3 weeks ago

0

Chapter 252
4 weeks ago

0

Chapter 251
4 weeks ago

2

Chapter 250
1 month ago

8

Chapter 249
1 month ago

8

Chapter 248
1 month ago

3

Chapter 247
1 month ago

1

Chapter 246
1 month ago

4

Chapter 245
1 month ago

4

Chapter 244
1 month ago

1

Chapter 243
1 month ago

1

Chapter 242
1 month ago

1

Chapter 241
1 month ago

2

Chapter 240
1 month ago

2

Chapter 239
1 month ago

1

Chapter 238
1 month ago

1

Chapter 237
1 month ago

1

Chapter 236
1 month ago

1

Chapter 235
1 month ago

1

Chapter 234
1 month ago

1

Chapter 233
1 month ago

1

Chapter 232
1 month ago

1

Chapter 231
1 month ago

1

Chapter 230
1 month ago

1

Chapter 229
1 month ago

1

Chapter 228
1 month ago

1

Chapter 227
1 month ago

1

Chapter 226
1 month ago

1

Chapter 225
1 month ago

1

Chapter 224
1 month ago

1

Chapter 223
1 month ago

1

Chapter 222
1 month ago

1

Chapter 221
1 month ago

1

Chapter 220
1 month ago

1

Chapter 219
1 month ago

1

Chapter 218
1 month ago

1

Chapter 217
1 month ago

1

Chapter 216
1 month ago

1

Chapter 215
1 month ago

1

Chapter 214
1 month ago

1

Chapter 213
1 month ago

1

Chapter 212
1 month ago

1

Chapter 211
1 month ago

1

Chapter 210
1 month ago

1

Chapter 209
1 month ago

1

Chapter 208
1 month ago

1

Chapter 207
1 month ago

1

Chapter 206
1 month ago

1

Chapter 205
1 month ago

1

Chapter 204
1 month ago

1

Chapter 203
1 month ago

1

Chapter 202
1 month ago

1

Chapter 201
1 month ago

1

Chapter 200
1 month ago

1

Chapter 199
1 month ago

1

Chapter 198
1 month ago

1

Chapter 197
1 month ago

1

Chapter 196
1 month ago

1

Chapter 195
1 month ago

1

Chapter 194
1 month ago

1

Chapter 193
1 month ago

1

Chapter 192
1 month ago

1

Chapter 191
1 month ago

1

Chapter 190
1 month ago

1

Chapter 189
1 month ago

1

Chapter 188
1 month ago

1

Chapter 187
1 month ago

1

Chapter 186
1 month ago

1

Chapter 185
1 month ago

1

Chapter 184
1 month ago

1

Chapter 183
1 month ago

1

Chapter 182
1 month ago

1

Chapter 181
1 month ago

1

Chapter 180
1 month ago

1

Chapter 179
1 month ago

1

X