Mangas
Đàn Anh Xấu Xa

Đàn Anh Xấu Xa [Manhwa]

Story of: Đàn Anh Xấu Xa

Lily là 1 cô gái với cái gu lạ lùng: những anh chàng badboy, và cô chưa hề có tý kinh nghiệm tình trường nào. Trong khi vừa từ chối những cậu chàng xinh trai tốt tính tiếp cận mình, vừa chờ đợi người trong mộng của mình tới, thì cô đã gặp Hyun-Woo, tên rác rưởi năm 2 bậc nhất của trường. Lily ngay lập tức sa vào lưới tình của anh ta, cái người trong mộng mà cô đã mong chờ suốt cả trăm năm, nhưng những hành động của Hyun-Woo lại đầy tàn nhẫn và lạnh lùng đối với cô gái nhỏ. Đối với Lily, người đã thấy hết những việc đó, nhưng cô lại thấy tốt đẹp với tất cả chuyện đó?!

36
0
5

Chapters List

Chapter 78
2 days ago

3

Chapter 77
1 week ago

7

Chapter 76
2 weeks ago

6

Chapter 75
3 weeks ago

13

Chapter 74
1 month ago

13

Chapter 73
1 month ago

11

Chapter 72
1 month ago

8

Chapter 71
1 month ago

4

Chapter 70
2 months ago

9

Chapter 69
2 months ago

14

Chapter 68
2 months ago

14

Chapter 67
2 months ago

6

Chapter 66
3 months ago

11

Chapter 65
3 months ago

15

Chapter 64
3 months ago

6

Chapter 63
3 months ago

7

Chapter 62
3 months ago

6

Chapter 61
3 months ago

7

Chapter 60
3 months ago

6

Chapter 59
3 months ago

6

Chapter 58
3 months ago

6

Chapter 57
3 months ago

7

Chapter 56
3 months ago

6

Chapter 55
3 months ago

6

Chapter 54
3 months ago

7

Chapter 53
3 months ago

6

Chapter 52
3 months ago

6

Chapter 51
3 months ago

6

Chapter 50.1
3 months ago

5

Chapter 50
3 months ago

6

Chapter 49
3 months ago

6

Chapter 48
3 months ago

6

Chapter 47
3 months ago

7

Chapter 46
3 months ago

6

Chapter 45
3 months ago

6

Chapter 44
3 months ago

6

Chapter 43
3 months ago

6

Chapter 42
3 months ago

6

Chapter 41
3 months ago

6

Chapter 40
3 months ago

6

Chapter 39
3 months ago

6

Chapter 38
3 months ago

6

Chapter 37
3 months ago

6

Chapter 36
3 months ago

7

Chapter 35
3 months ago

6

Chapter 34
3 months ago

6

Chapter 33
3 months ago

6

Chapter 32
3 months ago

6

Chapter 31
3 months ago

6

Chapter 30
3 months ago

6

Chapter 29
3 months ago

6

Chapter 28
3 months ago

6

Chapter 27
3 months ago

6

Chapter 26
3 months ago

6

Chapter 25
3 months ago

6

Chapter 24
3 months ago

6

Chapter 23
3 months ago

8

Chapter 22
3 months ago

6

Chapter 21
3 months ago

10

Chapter 20
3 months ago

6

Chapter 19
3 months ago

6

Chapter 18
3 months ago

6

Chapter 17
3 months ago

6

Chapter 16
3 months ago

6

Chapter 15
3 months ago

6

Chapter 14
3 months ago

6

Chapter 13
3 months ago

6

Chapter 12
3 months ago

6

Chapter 11
3 months ago

6

Chapter 10
3 months ago

6

Chapter 9
3 months ago

6

Chapter 8
3 months ago

6

Chapter 7
3 months ago

6

Chapter 6
3 months ago

6

Chapter 5
3 months ago

6

Chapter 4
3 months ago

6

Chapter 3
3 months ago

6

Chapter 2
3 months ago

6

Chapter 1
3 months ago

14