Mangas
Đại tiểu thư sao phải giả nam

Đại tiểu thư sao phải giả nam [Manhwa]

Alternative Titles: Đại tiểu thư tại sao cải nam trang
Story of: Đại tiểu thư sao phải giả nam

Để đảo ngược số phận gia đình bị tiêu diệt, nữ thiên kim trọng sinh đã cải trang thành nam giới và hoán đổi thân phận với em trai song sinh của mình. sau khi nhập học, vốn muốn trốn tránh hoàng thái tử – ngọn nguồn của mọi tội ác, nhưng mà không ngờ lại bị hắn ta và những người thừa kế của ba gia tộc công tước nhắm đến! Chuyện mình là nữ nhất định không thể để người khác phát hiện được.

20
0
5

Chapters List

Chapter 81
1 week ago

6

Chapter 80
3 weeks ago

4

Chapter 79
1 month ago

8

Chapter 78
1 month ago

12

Chapter 77
1 month ago

5

Chapter 76
1 month ago

1

Chapter 73
1 month ago

1

Chapter 72
1 month ago

2

Chapter 70
1 month ago

1

Chapter 69
1 month ago

1

Chapter 68
3 months ago

3

Chapter 66
3 months ago

3

Chapter 63
3 months ago

2

Chapter 62
3 months ago

2

Chapter 61
3 months ago

2

Chapter 60
3 months ago

2

Chapter 58
3 months ago

2

Chapter 57
3 months ago

2

Chapter 56
3 months ago

2

Chapter 55
3 months ago

2

Chapter 54
3 months ago

3

Chapter 53
3 months ago

2

Chapter 52
3 months ago

2

Chapter 51
3 months ago

2

Chapter 50
3 months ago

2

Chapter 49
3 months ago

2

Chapter 48
3 months ago

2

Chapter 47
3 months ago

1

Chapter 46
3 months ago

2

Chapter 45
3 months ago

2

Chapter 44
3 months ago

2

Chapter 43
3 months ago

2

Chapter 42
3 months ago

2

Chapter 41
3 months ago

2

Chapter 40
3 months ago

2

Chapter 39
3 months ago

2

Chapter 38
3 months ago

2

Chapter 37
3 months ago

2

Chapter 36
3 months ago

2

Chapter 35
3 months ago

2

Chapter 34
3 months ago

1

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32
3 months ago

1

Chapter 31
3 months ago

2

Chapter 30
3 months ago

2

Chapter 29
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

2

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

3

Chapter 24
3 months ago

2

Chapter 23
3 months ago

1

Chapter 22
3 months ago

2

Chapter 21
3 months ago

2

Chapter 20
3 months ago

3

Chapter 19
3 months ago

2

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

2

Chapter 15
3 months ago

2

Chapter 14
3 months ago

2

Chapter 13
3 months ago

2

Chapter 12
3 months ago

2

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9
3 months ago

2

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4
3 months ago

2

Chapter 3
3 months ago

2

Chapter 2
3 months ago

2

Chapter 1
3 months ago

3