Mangas
Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại [Manhua]

Alternative Titles: Tiên Quan Đại Chu
Story of: Đại Chu Tiên Lại

Xuyên việt qua thế giới Tiên hiệp, nơi mà yêu mị khắp nơi, quần ma loạn vũ, Lý Mộ ban đầu thực sự chỉ an ổn sống qua ngày, nhưng tiểu hồ ly mà hắn vô tình cứu được lại đột nhiên mở miệng nói tiếng người, rằng nó muốn lấy thân báo đáp...Đây là câu chuyện về một thanh niên hiện đại xuyên việt tới thế giới Tiên hiệp, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa.

142
0
5

Chapters List

Chapter 205
5 days ago

4

Chapter 204
6 days ago

5

Chapter 203
1 week ago

11

Chapter 202
2 weeks ago

8

Chapter 201
2 weeks ago

6

Chapter 200
2 weeks ago

3

Chapter 199
2 weeks ago

3

Chapter 198
1 month ago

5

Chapter 197
1 month ago

23

Chapter 196
1 month ago

18

Chapter 195
1 month ago

14

Chapter 194
1 month ago

19

Chapter 193
1 month ago

11

Chapter 192
1 month ago

7

Chapter 191
1 month ago

6

Chapter 190
1 month ago

6

Chapter 189
1 month ago

6

Chapter 188
1 month ago

6

Chapter 187
1 month ago

6

Chapter 186
1 month ago

5

Chapter 185
2 months ago

14

Chapter 184
2 months ago

12

Chapter 183
2 months ago

9

Chapter 182
2 months ago

7

Chapter 181
2 months ago

8

Chapter 180
2 months ago

7

Chapter 179
2 months ago

8

Chapter 178
3 months ago

6

Chapter 177
3 months ago

9

Chapter 176
3 months ago

16

Chapter 175
3 months ago

16

Chapter 174
3 months ago

13

Chapter 173
3 months ago

13

Chapter 172
3 months ago

10

Chapter 171
3 months ago

8

Chapter 170
3 months ago

9

Chapter 169
3 months ago

8

Chapter 168
3 months ago

8

Chapter 167
3 months ago

7

Chapter 166
3 months ago

9

Chapter 165
3 months ago

7

Chapter 164
3 months ago

8

Chapter 163
3 months ago

8

Chapter 162
3 months ago

8

Chapter 161
3 months ago

8

Chapter 160
3 months ago

9

Chapter 159
3 months ago

9

Chapter 158
3 months ago

7

Chapter 157
3 months ago

10

Chapter 156
3 months ago

7

Chapter 155
3 months ago

9

Chapter 154
3 months ago

8

Chapter 153
3 months ago

9

Chapter 152
3 months ago

8

Chapter 151
3 months ago

9

Chapter 150
3 months ago

0

Chapter 150
3 months ago

9

Chapter 149
3 months ago

8

Chapter 148
3 months ago

9

Chapter 147
3 months ago

9

Chapter 146
3 months ago

7

Chapter 145
3 months ago

8

Chapter 144
3 months ago

8

Chapter 143
3 months ago

7

Chapter 142
3 months ago

7

Chapter 141
3 months ago

8

Chapter 140
3 months ago

9

Chapter 139
3 months ago

8

Chapter 138
3 months ago

8

Chapter 137
3 months ago

8

Chapter 135
3 months ago

9

Chapter 134
3 months ago

9

Chapter 133
3 months ago

9

Chapter 132
3 months ago

10

Chapter 131
3 months ago

9

Chapter 130
3 months ago

8

Chapter 129
3 months ago

8

Chapter 128
3 months ago

8

Chapter 127
3 months ago

8

Chapter 126
3 months ago

9

Chapter 125
3 months ago

9

Chapter 124
3 months ago

8

Chapter 123
3 months ago

9

Chapter 122
3 months ago

9

Chapter 121
3 months ago

9

Chapter 120
3 months ago

8

Chapter 119
3 months ago

8

Chapter 118
3 months ago

8

Chapter 117
3 months ago

7

Chapter 116
3 months ago

9

Chapter 115
3 months ago

8

Chapter 114
3 months ago

7

Chapter 113
3 months ago

8

Chapter 112
3 months ago

8

Chapter 111
3 months ago

7

Chapter 110
3 months ago

8

Chapter 109
3 months ago

8

Chapter 108
3 months ago

8

Chapter 107
3 months ago

7

Chapter 106
3 months ago

9