Mangas
Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến [Manhua]

Alternative Titles: Từ Đại Thụ Tiến Hóa
Story of: Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

[ Cập Nhật Thứ 6 7 Và Chủ Nhật Hàng Tuần ] Ngu Tử Du bị chết sặc rồi chuyển sinh thành một cây liễu đột biến và bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình.

116
0
5

Chapters List

Chapter 229
1 week ago

7

Chapter 228
2 weeks ago

15

Chapter 227
2 weeks ago

17

Chapter 226
2 weeks ago

8

Chapter 225
2 weeks ago

7

Chapter 224
2 weeks ago

5

Chapter 223
3 weeks ago

13

Chapter 222
3 weeks ago

15

Chapter 221
3 weeks ago

8

Chapter 220
3 weeks ago

7

Chapter 219
3 weeks ago

8

Chapter 218
3 weeks ago

7

Chapter 217
3 weeks ago

7

Chapter 216
1 month ago

15

Chapter 215
1 month ago

14

Chapter 214
1 month ago

28

Chapter 213
1 month ago

31

Chapter 212
1 month ago

26

Chapter 211
1 month ago

17

Chapter 210
1 month ago

15

Chapter 209
1 month ago

22

Chapter 208
1 month ago

123

Chapter 207
1 month ago

16

Chapter 206
2 months ago

16

Chapter 205
2 months ago

15

Chapter 204
2 months ago

13

Chapter 203
2 months ago

14

Chapter 202
2 months ago

42

Chapter 201
2 months ago

18

Chapter 200
2 months ago

27

Chapter 199
2 months ago

27

Chapter 198
2 months ago

19

Chapter 197
2 months ago

13

Chapter 196
2 months ago

28

Chapter 195
2 months ago

31

Chapter 194
2 months ago

32

Chapter 193
2 months ago

15

Chapter 192
2 months ago

11

Chapter 191
2 months ago

11

Chapter 190
2 months ago

11

Chapter 189
2 months ago

11

Chapter 188
2 months ago

12

Chapter 187
3 months ago

15

Chapter 186
3 months ago

16

Chapter 185
3 months ago

12

Chapter 184
3 months ago

11

Chapter 183
3 months ago

11

Chapter 182
3 months ago

11

Chapter 181
3 months ago

10

Chapter 180
3 months ago

10

Chapter 179
3 months ago

10

Chapter 178
3 months ago

11

Chapter 177
3 months ago

11

Chapter 176
3 months ago

10

Chapter 175
3 months ago

10

Chapter 174
3 months ago

9

Chapter 173
3 months ago

10

Chapter 172
3 months ago

10

Chapter 172
3 months ago

0

Chapter 171
3 months ago

11

Chapter 170
3 months ago

11

Chapter 169
3 months ago

11

Chapter 168
3 months ago

11

Chapter 167
3 months ago

10

Chapter 166
3 months ago

11

Chapter 165
3 months ago

11

Chapter 164
3 months ago

11

Chapter 163
3 months ago

11

Chapter 162
3 months ago

11

Chapter 161
3 months ago

10

Chapter 160
3 months ago

11

Chapter 159
3 months ago

11

Chapter 158
3 months ago

11

Chapter 157
3 months ago

11

Chapter 156
3 months ago

11

Chapter 155
3 months ago

11

Chapter 154
3 months ago

11

Chapter 153
3 months ago

11

Chapter 152
3 months ago

11

Chapter 151
3 months ago

12

Chapter 150
3 months ago

10

Chapter 149
3 months ago

11

Chapter 148
3 months ago

11

Chapter 147
3 months ago

11

Chapter 146
3 months ago

11

Chapter 145
3 months ago

11

Chapter 144
3 months ago

10

Chapter 143
3 months ago

11

Chapter 142
3 months ago

11

Chapter 141
3 months ago

0

Chapter 141
3 months ago

11

Chapter 140
3 months ago

11

Chapter 139
3 months ago

10

Chapter 138
3 months ago

13

Chapter 137
3 months ago

9

Chapter 136
3 months ago

10

Chapter 135
3 months ago

10

Chapter 134
3 months ago

10

Chapter 133
3 months ago

9

Chapter 132
3 months ago

10