Mangas
Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ [Manhua]

Alternative Titles: Phương Thức Sinh Tồn Của Công Chúa Pháo Hôi
Story of: Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Diệp Thất Thất xuyên không, lại trở thành con gái 5 tuổi rưỡi không được yêu thích của bạo quân, vì để sinh tồn, cô ta cố gắng hết sức để tránh xa bạo quân, nhưng số phận đẩy đưa cho cô ấy đến gần bên cạnh bạo quên, không cẩn thận trở thành đứa con gái được sủng ái của bạo quân? Nhưng đó chính là sự mở màn cho trận chiến trong cung điện, sự tranh giành của kế vị từ từ bắt đầu…

27
0
5

Chapters List

Chapter 259
5 days ago

8

Chapter 258
5 days ago

6

Chapter 257
1 week ago

4

Chapter 256
2 weeks ago

11

Chapter 255
2 weeks ago

11

Chapter 254
2 weeks ago

6

Chapter 253
3 weeks ago

9

Chapter 252
1 month ago

11

Chapter 251
1 month ago

10

Chapter 250
1 month ago

9

Chapter 249
1 month ago

4

Chapter 248
1 month ago

4

Chapter 247
1 month ago

4

Chapter 246
1 month ago

4

Chapter 245
1 month ago

4

Chapter 244
1 month ago

4

Chapter 243
1 month ago

4

Chapter 242
1 month ago

4

Chapter 241
1 month ago

4

Chapter 240
1 month ago

6

Chapter 239
1 month ago

5

Chapter 238
1 month ago

4

Chapter 237
1 month ago

4

Chapter 236
1 month ago

4

Chapter 235
1 month ago

4

Chapter 234
1 month ago

4

Chapter 233
1 month ago

4

Chapter 232
1 month ago

4

Chapter 231
1 month ago

5

Chapter 230
1 month ago

4

Chapter 229
1 month ago

4

Chapter 228
1 month ago

5

Chapter 227
1 month ago

4

Chapter 226
1 month ago

4

Chapter 225
1 month ago

4

Chapter 224
1 month ago

4

Chapter 223
1 month ago

4

Chapter 222
1 month ago

4

Chapter 221
1 month ago

4

Chapter 220
1 month ago

4

Chapter 219
1 month ago

4

Chapter 218
1 month ago

4

Chapter 217
1 month ago

4

Chapter 216
1 month ago

4

Chapter 215
1 month ago

4

Chapter 214
1 month ago

8

Chapter 213
1 month ago

4

Chapter 212
1 month ago

4

Chapter 211
1 month ago

4

Chapter 210
1 month ago

4

Chapter 209
1 month ago

4

Chapter 208
1 month ago

4

Chapter 207
1 month ago

4

Chapter 206
1 month ago

5

Chapter 205
1 month ago

4

Chapter 204
1 month ago

5

Chapter 203
1 month ago

7

Chapter 202
1 month ago

4

Chapter 201
1 month ago

4

Chapter 200
1 month ago

4

Chapter 199
1 month ago

9

Chapter 198
1 month ago

4

Chapter 197
1 month ago

4

Chapter 196
1 month ago

4

Chapter 195
1 month ago

4

Chapter 194
1 month ago

4

Chapter 193
1 month ago

4

Chapter 192
1 month ago

4

Chapter 191
1 month ago

5

Chapter 190
1 month ago

4

Chapter 189
1 month ago

4

Chapter 188
1 month ago

4

Chapter 187
1 month ago

4

Chapter 186
1 month ago

5

Chapter 185
1 month ago

4

Chapter 184
1 month ago

5

Chapter 183
1 month ago

4

Chapter 182
1 month ago

4

Chapter 181
1 month ago

4

Chapter 180
1 month ago

4

Chapter 179
1 month ago

4

Chapter 178
1 month ago

4

Chapter 177
1 month ago

4

Chapter 176
1 month ago

4

Chapter 175
1 month ago

9

Chapter 174
1 month ago

4

Chapter 173
1 month ago

4

Chapter 172
1 month ago

4

Chapter 171
1 month ago

4

Chapter 170
1 month ago

4

Chapter 169
1 month ago

4

Chapter 168
1 month ago

4

Chapter 167
1 month ago

4

Chapter 166
1 month ago

4

Chapter 165
1 month ago

5

Chapter 164
1 month ago

4

Chapter 163
1 month ago

4

Chapter 162
1 month ago

4

Chapter 161
1 month ago

4

Chapter 160
1 month ago

4

X