Mangas
Cách Để Tồn Tại Như Một Cống Phẩm

Cách Để Tồn Tại Như Một Cống Phẩm [-]

Story of: Cách Để Tồn Tại Như Một Cống Phẩm

Hầu hết rắn và thú ở Thiên Đô vương quốc đều tàn nhẫn và độc ác, và Ruan Nuo, thỏ cống nạp, rất lo lắng rằng cô sẽ bị vua rắn ăn thịt, nhưng cô luôn có một điều ước chưa được thực hiện. Bước đầu tiên trong mong muốn của cô ấy là cô ấy muốn cho vua rắn mặc đồ ngủ. Bước thứ hai của mong muốn là giết vua rắn.

13
0
5

X