Mangas
Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi

Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi [Manhua]

Story of: Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi

Thánh nữ của Hải Phi Điện, trong buổi lễ thức tỉnh đã triệu hoán ra Linh Sũng đồng hành cấp độ thấp nhất - Thuỷ nguyên tố. Nhưng làm sao một thánh nữ chỉ có thể triệu hoán ra Thuỷ Nguyên Tố? Đó chắc chắn là do Thuỷ Hoàng (vua nước) biến hình giả dạng! Còn vị thánh nữ đó: Tui chỉ là một con gà bình thường mà thôi, tự nhiên lại trở thành thánh thần là sao?

256
0
5

Chapters List

Chapter 347
2 months ago

23

Chapter 346
2 months ago

21

Chapter 345
2 months ago

16

Chapter 344
2 months ago

13

Chapter 343
2 months ago

13

Chapter 342
2 months ago

14

Chapter 341
2 months ago

15

Chapter 340
2 months ago

16

Chapter 339
2 months ago

15

Chapter 338
2 months ago

17

Chapter 337
2 months ago

16

Chapter 336
2 months ago

16

Chapter 335
2 months ago

21

Chapter 334
2 months ago

14

Chapter 333
2 months ago

14

Chapter 332
2 months ago

12

Chapter 331
2 months ago

15

Chapter 330
2 months ago

18

Chapter 329
2 months ago

16

Chapter 328
2 months ago

13

Chapter 327
2 months ago

27

Chapter 326
2 months ago

14

Chapter 325
2 months ago

16

Chapter 324
2 months ago

14

Chapter 323
2 months ago

14

Chapter 322
2 months ago

15

Chapter 321
2 months ago

16

Chapter 320
2 months ago

15

Chapter 319
2 months ago

17

Chapter 318
2 months ago

13

Chapter 317
2 months ago

15

Chapter 316
2 months ago

15

Chapter 315
2 months ago

14

Chapter 314
2 months ago

15

Chapter 313
2 months ago

16

Chapter 312
2 months ago

16

Chapter 311
2 months ago

15

Chapter 310
2 months ago

17

Chapter 309
2 months ago

15

Chapter 308
2 months ago

18

Chapter 307
2 months ago

14

Chapter 306
2 months ago

18

Chapter 305
2 months ago

15

Chapter 304
2 months ago

16

Chapter 303
2 months ago

16

Chapter 302
2 months ago

15

Chapter 301
2 months ago

14

Chapter 300
2 months ago

15

Chapter 299
2 months ago

15

Chapter 298
2 months ago

15

Chapter 297
2 months ago

17

Chapter 296
2 months ago

17

Chapter 295
2 months ago

15

Chapter 294
2 months ago

17

Chapter 293
2 months ago

15

Chapter 292
2 months ago

14

Chapter 291
2 months ago

14

Chapter 290
2 months ago

13

Chapter 289
2 months ago

15

Chapter 288
2 months ago

13

Chapter 287
2 months ago

20

Chapter 286
2 months ago

16

Chapter 285
2 months ago

15

Chapter 284
2 months ago

14

Chapter 283
2 months ago

16

Chapter 282
2 months ago

16

Chapter 281
2 months ago

18

Chapter 280
2 months ago

18

Chapter 279
2 months ago

14

Chapter 278
2 months ago

23

Chapter 277
2 months ago

26

Chapter 276
2 months ago

22

Chapter 275
2 months ago

20

Chapter 274
2 months ago

18

Chapter 273
2 months ago

19

Chapter 272
2 months ago

18

Chapter 271
2 months ago

19

Chapter 270
2 months ago

19

Chapter 269
2 months ago

18

Chapter 268
2 months ago

17

Chapter 267
2 months ago

22

Chapter 266
2 months ago

20

Chapter 265
2 months ago

19

Chapter 264
2 months ago

18

Chapter 263
2 months ago

18

Chapter 262
2 months ago

20

Chapter 261
2 months ago

21

Chapter 260
2 months ago

20

Chapter 259
2 months ago

21

Chapter 258
2 months ago

22

Chapter 257
2 months ago

18

Chapter 256
2 months ago

19

Chapter 255
2 months ago

19

Chapter 254
2 months ago

18

Chapter 253
2 months ago

16

Chapter 252
2 months ago

15

Chapter 251
2 months ago

16

Chapter 250
2 months ago

18

Chapter 249
2 months ago

17

Chapter 248
2 months ago

16