Mangas
Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi

Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi [Manhua]

Story of: Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi

Thánh nữ của Hải Phi Điện, trong buổi lễ thức tỉnh đã triệu hoán ra Linh Sũng đồng hành cấp độ thấp nhất - Thuỷ nguyên tố. Nhưng làm sao một thánh nữ chỉ có thể triệu hoán ra Thuỷ Nguyên Tố? Đó chắc chắn là do Thuỷ Hoàng (vua nước) biến hình giả dạng! Còn vị thánh nữ đó: Tui chỉ là một con gà bình thường mà thôi, tự nhiên lại trở thành thánh thần là sao?

106
0
5

Chapters List

Chapter 267
7 hours ago

0

Chapter 266
7 hours ago

0

Chapter 265
7 hours ago

0

Chapter 264
7 hours ago

0

Chapter 263
7 hours ago

0

Chapter 262
7 hours ago

0

Chapter 261
7 hours ago

0

Chapter 260
7 hours ago

0

Chapter 259
7 hours ago

0

Chapter 258
7 hours ago

0

Chapter 257
7 hours ago

0

Chapter 256
7 hours ago

0

Chapter 255
7 hours ago

0

Chapter 254
7 hours ago

0

Chapter 253
7 hours ago

0

Chapter 252
7 hours ago

0

Chapter 251
7 hours ago

0

Chapter 250
7 hours ago

0

Chapter 249
7 hours ago

0

Chapter 248
7 hours ago

0

Chapter 247
7 hours ago

0

Chapter 246
7 hours ago

0

Chapter 245
7 hours ago

0

Chapter 244
7 hours ago

0

Chapter 243
7 hours ago

0

Chapter 242
7 hours ago

0

Chapter 241
7 hours ago

0

Chapter 240
7 hours ago

0

Chapter 239
7 hours ago

0

Chapter 238
7 hours ago

0

Chapter 237
7 hours ago

0

Chapter 236
7 hours ago

0

Chapter 235
7 hours ago

0

Chapter 234
7 hours ago

0

Chapter 233
7 hours ago

0

Chapter 232
7 hours ago

0

Chapter 231
7 hours ago

0

Chapter 230
7 hours ago

0

Chapter 229
7 hours ago

0

Chapter 228
7 hours ago

0

Chapter 227
7 hours ago

0

Chapter 226
7 hours ago

0

Chapter 225
7 hours ago

0

Chapter 224
7 hours ago

0

Chapter 223
7 hours ago

0

Chapter 222
7 hours ago

0

Chapter 221
7 hours ago

0

Chapter 220
7 hours ago

0

Chapter 219
7 hours ago

0

Chapter 218
7 hours ago

0

Chapter 217
7 hours ago

0

Chapter 216
7 hours ago

0

Chapter 215
7 hours ago

0

Chapter 214
7 hours ago

0

Chapter 213
7 hours ago

0

Chapter 212
7 hours ago

0

Chapter 211
7 hours ago

0

Chapter 210
7 hours ago

0

Chapter 209
7 hours ago

0

Chapter 208
7 hours ago

0

Chapter 207
7 hours ago

0

Chapter 206
7 hours ago

0

Chapter 205
7 hours ago

0

Chapter 204
7 hours ago

0

Chapter 203
7 hours ago

0

Chapter 202
7 hours ago

0

Chapter 201
7 hours ago

0

Chapter 200
7 hours ago

0

Chapter 199
7 hours ago

0

Chapter 198
2 weeks ago

7

Chapter 197
2 weeks ago

6

Chapter 196
2 weeks ago

2

Chapter 195
2 weeks ago

2

Chapter 194
2 weeks ago

2

Chapter 193
2 weeks ago

2

Chapter 192
2 weeks ago

2

Chapter 191
2 weeks ago

1

Chapter 190
2 weeks ago

1

Chapter 189
2 weeks ago

1

Chapter 188
2 weeks ago

1

Chapter 187
2 weeks ago

1

Chapter 186
2 weeks ago

1

Chapter 185
2 weeks ago

1

Chapter 184
2 weeks ago

1

Chapter 183
2 weeks ago

1

Chapter 182
2 weeks ago

1

Chapter 181
2 weeks ago

1

Chapter 180
2 weeks ago

8

Chapter 179
2 weeks ago

8

Chapter 178
2 weeks ago

2

Chapter 177
2 weeks ago

2

Chapter 176
2 weeks ago

2

Chapter 175
2 weeks ago

3

Chapter 174
2 weeks ago

2

Chapter 173
2 weeks ago

2

Chapter 172
2 weeks ago

2

Chapter 171
2 weeks ago

3

Chapter 170
2 weeks ago

2

Chapter 169
2 weeks ago

2

Chapter 168
2 weeks ago

2

X