Mangas
Biên Sử Của Cuộc Chiến

Biên Sử Của Cuộc Chiến [Manga]

Alternative Titles: Shoukoku no Altair
Story of: Biên Sử Của Cuộc Chiến

Mahmut là một Pasha trẻ tuổi (Pasha: kiểu như là chức vụ tướng quân) phục vụ cho Diwan (tạm dịch: Hội đồng đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ). Bóng đen chiến tranh đang bao trùm đất nước của cậu. Trong khi Diwan chia phe phái thành phe chiến tranh và phe hòa bình, Mahmut bắt đầu cuộc truy tìm của mình để giữ hòa bình bằng mọi giá. Khi Mahmut nhận thấy mình đang ngày càng lấn sâu vào chính trị trong thế giới cổ đại, kẻ thù và đồng minh xuất hiện. Ai sẽ thắng thế? Mahmut sẽ làm gì khi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi?

23
0
5

Chapters List

Chapter 139
1 week ago

5

Chapter 138
2 weeks ago

12

Chapter 137
3 weeks ago

6

Chapter 136
3 weeks ago

11

Chapter 135
3 weeks ago

8

Chapter 134
3 weeks ago

3

Chapter 133
3 weeks ago

3

Chapter 132
4 weeks ago

9

Chapter 131
1 month ago

10

Chapter 130
1 month ago

8

Chapter 129
1 month ago

8

Chapter 128
1 month ago

9

Chapter 127
1 month ago

9

Chapter 126
1 month ago

4

Chapter 125
1 month ago

4

Chapter 124
1 month ago

4

Chapter 123
1 month ago

4

Chapter 122
1 month ago

4

Chapter 121
1 month ago

4

Chapter 120
1 month ago

4

Chapter 119
1 month ago

4

Chapter 118
1 month ago

4

Chapter 117
1 month ago

4

Chapter 116
1 month ago

4

Chapter 115
1 month ago

4

Chapter 114
1 month ago

4

Chapter 113
1 month ago

4

Chapter 112.5
1 month ago

3

Chapter 112
1 month ago

4

Chapter 111
1 month ago

4

Chapter 110
1 month ago

4

Chapter 109
1 month ago

4

Chapter 108
1 month ago

4

Chapter 107
1 month ago

4

Chapter 106.5
1 month ago

3

Chapter 106
1 month ago

4

Chapter 105
1 month ago

4

Chapter 104
1 month ago

4

Chapter 103
1 month ago

4

Chapter 102
1 month ago

4

Chapter 101.5
1 month ago

3

Chapter 101
1 month ago

4

Chapter 100
1 month ago

4

Chapter 99
1 month ago

3

Chapter 98
1 month ago

3

Chapter 97.5
1 month ago

4

Chapter 97
1 month ago

4

Chapter 96
1 month ago

5

Chapter 95
1 month ago

4

Chapter 94
1 month ago

6

Chapter 93
1 month ago

3

Chapter 92
1 month ago

3

Chapter 91
1 month ago

3

Chapter 90
1 month ago

3

Chapter 89
1 month ago

3

Chapter 88
1 month ago

3

Chapter 87
1 month ago

3

Chapter 86
1 month ago

3

Chapter 85
1 month ago

3

Chapter 84
1 month ago

3

Chapter 83
1 month ago

3

Chapter 82
1 month ago

3

Chapter 81
1 month ago

3

Chapter 80
1 month ago

3

Chapter 79
1 month ago

3

Chapter 78
1 month ago

3

Chapter 77
1 month ago

3

Chapter 76
1 month ago

3

Chapter 75
1 month ago

3

Chapter 74
1 month ago

3

Chapter 73
1 month ago

3

Chapter 72
1 month ago

3

Chapter 71
1 month ago

3

Chapter 70
1 month ago

3

Chapter 69
1 month ago

3

Chapter 68
1 month ago

3

Chapter 67
1 month ago

3

Chapter 66
1 month ago

3

Chapter 65
1 month ago

3

Chapter 64
1 month ago

3

Chapter 63
1 month ago

3

Chapter 62
1 month ago

3

Chapter 61
1 month ago

3

Chapter 60
1 month ago

3

Chapter 59
1 month ago

3

Chapter 58
1 month ago

3

Chapter 57
1 month ago

3

Chapter 56
1 month ago

3

Chapter 55
1 month ago

3

Chapter 54
1 month ago

3

Chapter 53
1 month ago

3

Chapter 52
1 month ago

3

Chapter 51
1 month ago

3

Chapter 50
1 month ago

3

Chapter 49
1 month ago

3

Chapter 48
1 month ago

3

Chapter 47
1 month ago

3

Chapter 46
1 month ago

3

Chapter 45
1 month ago

3

Chapter 44
1 month ago

3

X