Mangas
Batsu Hare

Batsu Hare [Manga]

Story of: Batsu Hare

Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính, Wakou Ichiro về nhà sớm để kỷ niệm 2 năm ngày cưới với vợ mình. Nhưng bất ngờ khi mở cửa ra thì... Anh phát hiện vợ mình đang làm tình với người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân dù ngắn nhưng cũng làm cuộc sống của anh thay đổi một lần nữa. Bất ngờ một cô gái xuất hiện trước mặt anh, câu truyện vừa hài vừa lứng sẽ bắt đầu?

196
0
5

Chapters List

Chapter 86
2 weeks ago

31

Chapter 85
1 month ago

16

Chapter 84
1 month ago

15

Chapter 83
1 month ago

9

Chapter 82
1 month ago

6

Chapter 81
1 month ago

8

Chapter 80
1 month ago

13

Chapter 79
1 month ago

9

Chapter 78
1 month ago

8

Chapter 77
1 month ago

6

Chapter 76
1 month ago

13

Chapter 75
1 month ago

12

Chapter 74
1 month ago

11

Chapter 73
1 month ago

9

Chapter 72
1 month ago

12

Chapter 71
1 month ago

9

Chapter 70
1 month ago

8

Chapter 69
1 month ago

8

Chapter 68
1 month ago

10

Chapter 67
1 month ago

12

Chapter 66
1 month ago

11

Chapter 65
1 month ago

11

Chapter 64
1 month ago

10

Chapter 63
1 month ago

8

Chapter 62
1 month ago

8

Chapter 61
1 month ago

11

Chapter 60
1 month ago

12

Chapter 59
1 month ago

9

Chapter 58
1 month ago

9

Chapter 57
1 month ago

8

Chapter 56
1 month ago

11

Chapter 55
1 month ago

14

Chapter 54
1 month ago

13

Chapter 53
1 month ago

10

Chapter 52
1 month ago

9

Chapter 51
1 month ago

9

Chapter 50
1 month ago

11

Chapter 49
1 month ago

12

Chapter 48
1 month ago

11

Chapter 47
1 month ago

10

Chapter 46
1 month ago

10

Chapter 45
1 month ago

9

Chapter 44
1 month ago

9

Chapter 43
1 month ago

8

Chapter 42
1 month ago

10

Chapter 41
1 month ago

10

Chapter 40
1 month ago

10

Chapter 39
1 month ago

9

Chapter 38
1 month ago

9

Chapter 37
1 month ago

8

Chapter 36
1 month ago

11

Chapter 35
1 month ago

9

Chapter 34
1 month ago

8

Chapter 33
1 month ago

8

Chapter 32
1 month ago

8

Chapter 31
1 month ago

10

Chapter 30
1 month ago

9

Chapter 29
1 month ago

8

Chapter 28
1 month ago

8

Chapter 27
1 month ago

7

Chapter 26
1 month ago

8

Chapter 25
1 month ago

8

Chapter 24
1 month ago

13

Chapter 23
1 month ago

9

Chapter 22
1 month ago

9

Chapter 21
1 month ago

9

Chapter 20
1 month ago

12

Chapter 19
1 month ago

11

Chapter 18
1 month ago

14

Chapter 17
1 month ago

17

Chapter 16
1 month ago

16

Chapter 15
1 month ago

15

Chapter 14
1 month ago

17

Chapter 13
1 month ago

16

Chapter 12
1 month ago

19

Chapter 11
1 month ago

22

Chapter 10
1 month ago

21

Chapter 9
1 month ago

18

Chapter 8
1 month ago

19

Chapter 7
1 month ago

19

Chapter 6
1 month ago

18

Chapter 5
1 month ago

21

Chapter 4
1 month ago

23

Chapter 3
1 month ago

36

Chapter 2
1 month ago

39

Chapter 1
1 month ago

71

X