Mangas
Batsu Hare

Batsu Hare [Manga]

Story of: Batsu Hare

Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính, Wakou Ichiro về nhà sớm để kỷ niệm 2 năm ngày cưới với vợ mình. Nhưng bất ngờ khi mở cửa ra thì... Anh phát hiện vợ mình đang làm tình với người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân dù ngắn nhưng cũng làm cuộc sống của anh thay đổi một lần nữa. Bất ngờ một cô gái xuất hiện trước mặt anh, câu truyện vừa hài vừa lứng sẽ bắt đầu?

776
0
5

Chapters List

Chapter 89
1 month ago

27

Chapter 88
1 month ago

32

Chapter 87
1 month ago

25

Chapter 86
3 months ago

61

Chapter 85
4 months ago

54

Chapter 84
4 months ago

43

Chapter 83
4 months ago

41

Chapter 82
4 months ago

37

Chapter 81
4 months ago

41

Chapter 80
4 months ago

48

Chapter 79
4 months ago

34

Chapter 78
4 months ago

37

Chapter 77
4 months ago

27

Chapter 76
4 months ago

37

Chapter 75
4 months ago

42

Chapter 74
4 months ago

39

Chapter 73
4 months ago

31

Chapter 72
4 months ago

38

Chapter 71
4 months ago

32

Chapter 70
4 months ago

32

Chapter 69
4 months ago

31

Chapter 68
4 months ago

37

Chapter 67
4 months ago

38

Chapter 66
4 months ago

37

Chapter 65
4 months ago

36

Chapter 64
4 months ago

35

Chapter 63
4 months ago

34

Chapter 62
4 months ago

33

Chapter 61
4 months ago

37

Chapter 60
4 months ago

38

Chapter 59
4 months ago

37

Chapter 58
4 months ago

34

Chapter 57
4 months ago

34

Chapter 56
4 months ago

44

Chapter 55
4 months ago

49

Chapter 54
4 months ago

36

Chapter 53
4 months ago

32

Chapter 52
4 months ago

30

Chapter 51
4 months ago

30

Chapter 50
4 months ago

33

Chapter 49
4 months ago

33

Chapter 48
4 months ago

34

Chapter 47
4 months ago

48

Chapter 46
4 months ago

35

Chapter 45
4 months ago

33

Chapter 44
4 months ago

34

Chapter 43
4 months ago

32

Chapter 42
4 months ago

32

Chapter 41
4 months ago

31

Chapter 40
4 months ago

40

Chapter 39
4 months ago

34

Chapter 38
4 months ago

32

Chapter 37
4 months ago

30

Chapter 36
4 months ago

33

Chapter 35
4 months ago

31

Chapter 34
4 months ago

30

Chapter 33
4 months ago

31

Chapter 32
4 months ago

37

Chapter 31
4 months ago

37

Chapter 30
4 months ago

38

Chapter 29
4 months ago

34

Chapter 28
4 months ago

32

Chapter 27
4 months ago

29

Chapter 26
4 months ago

29

Chapter 25
4 months ago

30

Chapter 24
4 months ago

36

Chapter 23
4 months ago

30

Chapter 22
4 months ago

32

Chapter 21
4 months ago

33

Chapter 20
4 months ago

36

Chapter 19
4 months ago

37

Chapter 18
4 months ago

40

Chapter 17
4 months ago

48

Chapter 16
4 months ago

44

Chapter 15
4 months ago

45

Chapter 14
4 months ago

47

Chapter 13
4 months ago

46

Chapter 12
4 months ago

60

Chapter 11
4 months ago

65

Chapter 10
4 months ago

64

Chapter 9
4 months ago

61

Chapter 8
4 months ago

65

Chapter 7
4 months ago

66

Chapter 6
4 months ago

70

Chapter 5
4 months ago

76

Chapter 4
4 months ago

78

Chapter 3
4 months ago

111

Chapter 2
4 months ago

130

Chapter 1
4 months ago

254