Mangas
Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc

Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc [Manhua]

Story of: Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc

Để sống như một con kiến, bạn nên có tham vọng được khao khát. Vũ trụ không chắc chắn, bạn và tôi đều là những con ngựa đen tối. Trò chơi [Metaworld] trở thành hiện thực, người chơi có được khả năng của vai trò trong trò chơi, và thế giới bị xáo trộn. Liu Yi, người mạnh mẽ nhưng sợ chiến đấu, được tái sinh trước khi trò chơi trở thành hiện thực. Với sự giúp đỡ của nhà tiên tri, anh bắt đầu vươn lên khỏi rào cản tâm lý khi chơi game một cách nghiêm túc và vượt qua nỗi sợ chiến đấu, và cuối cùng đã trở thành vị cứu tinh của ngày tận thế.

9
0
5

Chapters List

Chapter 152
1 week ago

9

Chapter 151
1 week ago

7

Chapter 150
1 week ago

0

Chapter 149
1 week ago

0

Chapter 148
1 week ago

0

Chapter 147
1 week ago

0

Chapter 146
1 week ago

0

Chapter 145
2 months ago

1

Chapter 144
2 months ago

1

Chapter 143
2 months ago

1

Chapter 142
2 months ago

1

Chapter 141
2 months ago

1

Chapter 140
2 months ago

1

Chapter 139
2 months ago

1

Chapter 138
2 months ago

1

Chapter 137
2 months ago

1

Chapter 136
2 months ago

1

Chapter 135
2 months ago

1

Chapter 134
2 months ago

1

Chapter 133
2 months ago

1

Chapter 132
2 months ago

1

Chapter 131
2 months ago

1

Chapter 130
2 months ago

1

Chapter 129
2 months ago

1

Chapter 128
2 months ago

1

Chapter 127
2 months ago

1

Chapter 126
2 months ago

1

Chapter 125
2 months ago

1

Chapter 124
2 months ago

1

Chapter 123
2 months ago

1

Chapter 122
2 months ago

1

Chapter 121
2 months ago

1

Chapter 120
2 months ago

1

Chapter 119
2 months ago

1

Chapter 118
2 months ago

1

Chapter 117
2 months ago

1

Chapter 116
2 months ago

1

Chapter 115
2 months ago

1

Chapter 114
2 months ago

1

Chapter 113
2 months ago

1

Chapter 112
2 months ago

1

Chapter 111
2 months ago

1

Chapter 110
2 months ago

1

Chapter 109
2 months ago

1

Chapter 108
2 months ago

1

Chapter 107
2 months ago

1

Chapter 106
2 months ago

1

Chapter 105
2 months ago

1

Chapter 104
2 months ago

1

Chapter 103
2 months ago

1

Chapter 102
2 months ago

1

Chapter 101
2 months ago

1

Chapter 100
2 months ago

1

Chapter 99
2 months ago

1

Chapter 98
2 months ago

1

Chapter 97
2 months ago

1

Chapter 96
2 months ago

1

Chapter 95
2 months ago

1

Chapter 94
2 months ago

1

Chapter 93
2 months ago

1

Chapter 92
2 months ago

1

Chapter 91
2 months ago

1

Chapter 90
2 months ago

1

Chapter 89
2 months ago

1

Chapter 88
2 months ago

1

Chapter 87
2 months ago

1

Chapter 86
2 months ago

1

Chapter 85
2 months ago

1

Chapter 84
2 months ago

1

Chapter 83
2 months ago

1

Chapter 82
2 months ago

1

Chapter 81
2 months ago

1

Chapter 80
2 months ago

1

Chapter 79
2 months ago

1

Chapter 78
2 months ago

1

Chapter 77
2 months ago

1

Chapter 76
2 months ago

1

Chapter 75
2 months ago

1

Chapter 74
2 months ago

1

Chapter 73
2 months ago

1

Chapter 72
2 months ago

1

Chapter 71
2 months ago

1

Chapter 70
2 months ago

1

Chapter 69
2 months ago

1

Chapter 68
2 months ago

1

Chapter 67
2 months ago

1

Chapter 66
2 months ago

1

Chapter 65
2 months ago

1

Chapter 64
2 months ago

1

Chapter 63
2 months ago

1

Chapter 62
2 months ago

1

Chapter 61
2 months ago

1

Chapter 60
2 months ago

1

Chapter 59
2 months ago

1

Chapter 58
2 months ago

1

Chapter 57
2 months ago

1

Chapter 56
2 months ago

1

Chapter 55
2 months ago

1

Chapter 54
2 months ago

1

Chapter 53
2 months ago

1

X