Mangas
The Interpretation Of Shadow

The Interpretation Of Shadow [-]

Story of: The Interpretation Of Shadow

Bất kỳ ai cũng có cái bóng của riêng mình. Những sinh vật kỳ lạ này mang theo mình những suy nghĩ thầm kín và những bí mật đen tối nhất của một người, nhưng chúng lại vô hình dưới con mắt người đời." Daphnis, tuy nhiên, có thể nhìn và nghe thấy những cái bóng này. Với năng lực kỳ lạ của bản thân, anh ta tự mở dịch vụ thám tử tư ( không có chứng nhận hợp pháp) với giá rẻ.

42
0
5

X