Mangas
Dự Báo Khải Huyền

Dự Báo Khải Huyền [Manhua]

Story of: Dự Báo Khải Huyền

Cuộc sống dường như không bao giờ theo ý muốn của Hoài Thạch. Không bạn bè, không gia đình, không tiền bạc... Anh nộp đơn xin việc làm nhạc công nhà hàng, nhưng hóa ra lại là quảng cáo cho một gã trai bao! Đây không phải là cách để một nhân vật chính bị lừa dối có thể sống sót... Tuy nhiên, khi thế lực siêu nhiên cuối cùng bắt đầu đuổi kịp anh ta, anh ta bắt đầu ước điều đó chưa bao giờ xảy ra.

36
0
5

Chapters List

Chapter 71
5 days ago

3

Chapter 70
6 days ago

5

Chapter 69
1 week ago

5

Chapter 68
1 week ago

5

Chapter 67
1 week ago

1

Chapter 66
1 week ago

2

Chapter 65
1 week ago

6

Chapter 64
2 weeks ago

7

Chapter 63
2 weeks ago

2

Chapter 62
2 weeks ago

6

Chapter 61
2 weeks ago

6

Chapter 60
1 month ago

9

Chapter 59
1 month ago

8

Chapter 58
1 month ago

15

Chapter 57
1 month ago

1

Chapter 56
1 month ago

7

Chapter 55
1 month ago

9

Chapter 54
2 months ago

10

Chapter 53
2 months ago

10

Chapter 52
2 months ago

2

Chapter 51
2 months ago

2

Chapter 50
2 months ago

2

Chapter 49
2 months ago

3

Chapter 48
2 months ago

2

Chapter 47
3 months ago

2

Chapter 46
3 months ago

2

Chapter 45
3 months ago

3

Chapter 44
3 months ago

9

Chapter 43
3 months ago

10

Chapter 42
3 months ago

5

Chapter 41
3 months ago

3

Chapter 40
3 months ago

3

Chapter 39
3 months ago

4

Chapter 38
3 months ago

3

Chapter 37
3 months ago

3

Chapter 36
3 months ago

3

Chapter 35
3 months ago

4

Chapter 34
3 months ago

4

Chapter 33
3 months ago

3

Chapter 32
3 months ago

3

Chapter 31
3 months ago

3

Chapter 30
3 months ago

3

Chapter 29
3 months ago

3

Chapter 28
3 months ago

3

Chapter 27
3 months ago

3

Chapter 26
3 months ago

3

Chapter 25
3 months ago

3

Chapter 24
3 months ago

3

Chapter 23
3 months ago

3

Chapter 22
3 months ago

5

Chapter 21
3 months ago

3

Chapter 20
3 months ago

4

Chapter 19
3 months ago

3

Chapter 18
3 months ago

3

Chapter 17
3 months ago

3

Chapter 16
3 months ago

3

Chapter 15
3 months ago

3

Chapter 14
3 months ago

3

Chapter 13
3 months ago

3

Chapter 9
3 months ago

3

Chapter 8
3 months ago

4

Chapter 7
3 months ago

3

Chapter 6
3 months ago

3

Chapter 5
3 months ago

3

Chapter 4
3 months ago

3

Chapter 3
3 months ago

3

Chapter 2.5
3 months ago

3

Chapter 2
3 months ago

4

Chapter 1
3 months ago

3