Mangas
Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng

Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng [Manhwa]

Alternative Titles: Con Trai Út Của Kiếm Thánh
Story of: Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng

Tên khác: Con trai út của vị kiếm sư vĩ đại nhất, Con trai út của kiếm thánh, Con trai út của Runcandel Jin Runcandel chính là con trai út, cũng như là nỗi hổ thẹn lớn nhất của dòng tộc Runcandel, dòng tộc kiếm sĩ lừng danh nhất xứ sở... Kết quả là, hắn đã bị dòng tộc trục xuất, cuộc đời cũng từ đó đi vào ngõ cụt. Và rồi, hắn đã được ban cho một ân huệ. "Nhà ngươi sẽ dùng sức mạnh này để làm gì?" "Đương nhiên là làm lợi cho chính mình rồi." Hắn có mọi thứ, từ hồi ức quá khứ, tài năng vượt bậc, cho đến giao ước với thần linh... Mọi yếu tố cần thiết để vươn đến đỉnh cao đều nằm gọn trong lòng bàn tay.

38
0
5

Chapters List

Chapter 112
3 days ago

3

Chapter 111
1 week ago

11

Chapter 110
1 week ago

10

Chapter 109
1 week ago

4

Chapter 108
1 week ago

0

Chapter 107
1 month ago

10

Chapter 106
1 month ago

14

Chapter 105
1 month ago

6

Chapter 104
2 months ago

9

Chapter 103
2 months ago

8

Chapter 102
2 months ago

4

Chapter 101
2 months ago

10

Chapter 100
2 months ago

11

Chapter 99
2 months ago

4

Chapter 98
2 months ago

3

Chapter 97
2 months ago

4

Chapter 96
2 months ago

4

Chapter 95
2 months ago

4

Chapter 94
2 months ago

4

Chapter 93
2 months ago

4

Chapter 92
2 months ago

3

Chapter 91
2 months ago

9

Chapter 90
2 months ago

4

Chapter 89
2 months ago

3

Chapter 88
2 months ago

4

Chapter 87
2 months ago

5

Chapter 86
2 months ago

3

Chapter 85
2 months ago

4

Chapter 84
2 months ago

4

Chapter 83
2 months ago

3

Chapter 82
2 months ago

3

Chapter 81
2 months ago

4

Chapter 80
2 months ago

4

Chapter 79
2 months ago

5

Chapter 78
2 months ago

3

Chapter 77
2 months ago

3

Chapter 76
2 months ago

4

Chapter 75
2 months ago

3

Chapter 74
2 months ago

8

Chapter 73
2 months ago

3

Chapter 72
2 months ago

3

Chapter 71
2 months ago

3

Chapter 70
2 months ago

3

Chapter 69
2 months ago

4

Chapter 68
2 months ago

3

Chapter 67
2 months ago

3

Chapter 66
2 months ago

4

Chapter 65
2 months ago

4

Chapter 64
2 months ago

4

Chapter 63
2 months ago

3

Chapter 62
2 months ago

3

Chapter 61
2 months ago

3

Chapter 60
2 months ago

3

Chapter 59
2 months ago

3

Chapter 58
2 months ago

4

Chapter 57
2 months ago

4

Chapter 56
2 months ago

4

Chapter 55
2 months ago

4

Chapter 54
2 months ago

4

Chapter 53
2 months ago

3

Chapter 52
2 months ago

4

Chapter 51
2 months ago

3

Chapter 50
2 months ago

4

Chapter 49
2 months ago

3

Chapter 48
2 months ago

3

Chapter 47
2 months ago

3

Chapter 46
2 months ago

4

Chapter 45
2 months ago

4

Chapter 44
2 months ago

4

Chapter 43
2 months ago

4

Chapter 42
2 months ago

5

Chapter 41
2 months ago

3

Chapter 40
2 months ago

4

Chapter 39
2 months ago

4

Chapter 38
2 months ago

3

Chapter 37
2 months ago

4

Chapter 36
2 months ago

5

Chapter 35
2 months ago

4

Chapter 34
2 months ago

4

Chapter 33
2 months ago

4

Chapter 32
2 months ago

5

Chapter 31
2 months ago

4

Chapter 30
2 months ago

5

Chapter 29
2 months ago

4

Chapter 28
2 months ago

4

Chapter 27
2 months ago

4

Chapter 26
2 months ago

4

Chapter 25
2 months ago

5

Chapter 24
2 months ago

4

Chapter 23
2 months ago

3

Chapter 22
2 months ago

4

Chapter 21
2 months ago

4

Chapter 20
2 months ago

4

Chapter 19
2 months ago

5

Chapter 18
2 months ago

4

Chapter 17
2 months ago

3

Chapter 16
2 months ago

4

Chapter 15
2 months ago

3

Chapter 14
2 months ago

3

Chapter 13
2 months ago

4

X