Mangas
Blue Archive! (Global)

Blue Archive! (Global) [Manga]

Story of: Blue Archive! (Global)

Bản 4-Koma chính thức của Blue Archive global, đặc trưng cho các đoạn ngắn kể về các sự kiện hàng ngày trong Kivotos! Đối với các phiên bản tiếng Nhật và tiếng Hàn chính thức, bạn có thể tìm thấy chúng trên tài khoản Twitter chính thức của game. Loạt truyện có tựa đề là (Toàn cầu) để phân biệt với bản 4-Koma tiếng Nhật

33
0
5

Chapters List

Chapter 66
5 days ago

1

Chapter 65
6 days ago

4

Chapter 64
6 days ago

4

Chapter 63
6 days ago

1

Chapter 62
6 days ago

1

Chapter 61
6 days ago

1

Chapter 60
6 days ago

1

Chapter 59
6 days ago

1

Chapter 58
6 days ago

1

Chapter 57
6 days ago

1

Chapter 56
6 days ago

1

Chapter 55
1 week ago

5

Chapter 54
1 week ago

5

Chapter 53
1 week ago

4

Chapter 52
2 weeks ago

6

Chapter 51
2 weeks ago

7

Chapter 50
2 weeks ago

10

Chapter 49
2 weeks ago

5

Chapter 48
2 weeks ago

8

Chapter 47
2 weeks ago

8

Chapter 46
2 weeks ago

11

Chapter 45
2 weeks ago

6

Chapter 44
3 weeks ago

9

Chapter 43
3 weeks ago

9

Chapter 42
3 weeks ago

11

Chapter 41
3 weeks ago

8

Chapter 40
3 weeks ago

6

Chapter 39
3 weeks ago

5

Chapter 38
3 weeks ago

4

Chapter 37
3 weeks ago

11

Chapter 36
3 weeks ago

6

Chapter 35
3 weeks ago

6

Chapter 34
3 weeks ago

5

Chapter 33
3 weeks ago

6

Chapter 32
3 weeks ago

5

Chapter 31
3 weeks ago

5

Chapter 30
3 weeks ago

5

Chapter 29
3 weeks ago

5

Chapter 28
3 weeks ago

5

Chapter 27
3 weeks ago

5

Chapter 26
3 weeks ago

5

Chapter 25
3 weeks ago

5

Chapter 24
3 weeks ago

5

Chapter 23
3 weeks ago

5

Chapter 22
3 weeks ago

6

Chapter 21
3 weeks ago

6

Chapter 20
3 weeks ago

9

Chapter 19
3 weeks ago

5

Chapter 18
3 weeks ago

5

Chapter 17
3 weeks ago

5

Chapter 16
3 weeks ago

5

Chapter 15
3 weeks ago

5

Chapter 14
3 weeks ago

5

Chapter 13
3 weeks ago

5

Chapter 12
3 weeks ago

5

Chapter 11
3 weeks ago

5

Chapter 10
3 weeks ago

5

Chapter 9
3 weeks ago

5

Chapter 8
3 weeks ago

5

Chapter 7
3 weeks ago

5

Chapter 6
3 weeks ago

5

Chapter 5
3 weeks ago

5

Chapter 4
3 weeks ago

5

Chapter 3
3 weeks ago

5

Chapter 2
3 weeks ago

5

Chapter 1
3 weeks ago

5

X