Shoujo

Đừng Đụng Vào Em Trai Ta

Full - 50 chương
Tự Do Trong Mơ

Full - 103 chương
Chu Mi Nga! Bạn Trai Trong Game Thành Tinh Rồi

Full - 2 chương
Ô Long Viện Linh Vật Sống

Full - 0 chương
Bí Mật Của Thiên Kim

Full - 41 chương
Ninita Yêu Dấu

Full - 19 chương
Bác Sĩ Tư Nhân Xin Từ Chức

Full - 13 chương
One Kiss A Day

Full - 6 chương
Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai

Full - 0 chương