Mangas
Shinsou No Raputa

Shinsou No Raputa [-]

Story of: Shinsou No Raputa

Raputa, một AI được phát triển trong bí mật, bắt đầu tương tác với cậu bé người Nhật tên Kei thông qua một trò chơi điện tử. Khả năng thu thập thông tin của Raputa càng phát triển, thì lại càng nhận ra rằng mối quan hệ đặc biệt giữa mình với Kei không chỉ dừng lại ở mức "cộng sự" đơn thuần nữa...

18
0
5